LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TẠI FAGITECH

Chuyển đổi số là quá trình sử dụng công nghệ số để cải thiện hiệu suất, trải nghiệm khách hàng, và đổi mới trong hoạt động kinh doanh. Tìm hiểu về chuyển đổi số là quan trọng để tự động hóa quy trình, tối ưu hóa công việc, và thích ứng với môi trường kinh doanh ngày càng số hóa. FAGI TECH cung cấp kiến thức và giải pháp để giúp tổ chức thích ứng và tận dụng cơ hội số hóa.

Fagi Tech là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm đào tạo Marketing Online được nhiều học viên lựa chọn với các khóa học: Khóa học Marketing Online, Khóa học Facebook Ads, Khóa học Google Ads, Khóa học SEO website.

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TẠI FAGITECH

Các khóa học tại Fagitech phục vụ doanh nghiệp và cá nhân sử dụng các nền tảng online để phục vụ mục tiêu kinh doanh online hiệu quả hơn.

Khóa học Digital Marketing tại FagiTech

được nhiều bạn lựa chọn bởi vì được học cả 2 nền tảng Facebook và Google. Chạy đa kênh kết hợp 2 nền tảng cùng một lúc.

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG GIỜ HỌC
K165 – Sáng 246 06/09/2023 Sáng: 9h00-11h30
Facebook học buổi sáng;
Google học tối hoặc cuối tuần.
K163 – Tối 246 06/09/2023 Tối: 18h30 – 21h00
(22 buổi – 08 Tuần)
K166 – Tối 357 07/09/2023 Tối: 18h30 – 21h00
(22 buổi – 08 Tuần)
K164 – Chủ Nhật 10/09/2023 Sáng: 08h30 – 12h00
Chiều: 13h15 – 16h45
(16 Buổi – 08 Tuần)

Khóa học Facebook Ads tại FagiTech

được nhiều bạn lựa chọn bởi vì được học thực chiến trên nền tảng Facebook

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG GIỜ HỌC
K165 – Sáng 246 06/09/2023 Sáng: 9h00-11h30
Facebook học buổi sáng;
Google học tối hoặc cuối tuần.
K163 – Tối 246 06/09/2023 Tối: 18h30 – 21h00
(22 buổi – 08 Tuần)
K166 – Tối 357 07/09/2023 Tối: 18h30 – 21h00
(22 buổi – 08 Tuần)
K164 – Chủ Nhật 10/09/2023 Sáng: 08h30 – 12h00
Chiều: 13h15 – 16h45
(16 Buổi – 08 Tuần)

Khóa học Google Ads tại FagiTech

được nhiều bạn lựa chọn bởi vì được học thực chiến trên nền tảng và Google

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG GIỜ HỌC
K165 – Sáng 246 06/09/2023 Sáng: 9h00-11h30
Facebook học buổi sáng;
Google học tối hoặc cuối tuần.
K163 – Tối 246 06/09/2023 Tối: 18h30 – 21h00
(22 buổi – 08 Tuần)
K166 – Tối 357 07/09/2023 Tối: 18h30 – 21h00
(22 buổi – 08 Tuần)
K164 – Chủ Nhật 10/09/2023 Sáng: 08h30 – 12h00
Chiều: 13h15 – 16h45
(16 Buổi – 08 Tuần)